Logistik & lager

Flexibla logistik- och lagerlösningar

Alla våra kunder är unika, och det kräver flexibla lösningar. Vare sig våra kunder behöver dagliga leveranser eller leverans av stora varupartier direkt från producenten anpassas lösningen alltid kundens behov och önskemål.

Kontrakt med Procudan säkrar avtalad volym och avtalat pris. Procudans Supply Service tar hand om all koordinering, vilket gör vardagen enkel och garanterar exakta leveranser med möjlighet till stödlager. På det sättet reducerar våra kunder både likviditetsbindningen i varulagret och risken för produktionsstopp. Kombineras sedan leverans av ingredienser, förpackningar och Procudan Blends fylls lastbilar vilket gynnar miljön.

Billede Trygt fødevarelager

Tryggt livsmedelslager

Livsmedelssäkerhet på GFSI-nivå garanterar full spårbarhet, dokumentation och efterlevnad av alla regler inom livsmedelssäkerhet. Våra livsmedelslager med kylfaciliteter används uteslutande till livsmedel, och tappning av flytande livsmedel sker i våra specialinredda tapprum.

Procudan har stor erfarenhet av att hantera alla varutyper i enlighet med föreskrifterna. Det gäller ekologiska och konventionella varor, kosher- och halalprodukter samt allergener. Alla produkter hanteras, förvaras och transporteras i enlighet med de specifikationer eller regler som finns på området.

Sker svinn på Procudans livsmedelslager skickar vi användbara produkter vidare till användning i lantbruket för ansvarsfullt utnyttjande av resurser, som en del av vår CSR-policy.

Lösning för flytande livsmedelprodukter

Fokus på hög livsmedelssäkerhet och hygien i kombination med en enkel hantering för användaren, samt enkel hantering av lösningen.

Logga in på Mitt Procudan och se videor om lösningen.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans