Historia

En lång historia om värde och gemenskap


Ända sedan företaget grundades 1901 har gemenskap och värdeskapande varit i fokus. 

Då gick 175 danska mejerier samman för att etablera ett gemensamt inköp av råvaror och hjälpmedel. Samarbetet blev en stor framgång med ett medlemsantal som på 1930-talet var så högt som 1 500 registrerade mejerier i Danmark.

Idag är Procudan ett familjeägt företag med starka värderingar och vi är stolta över en historia som går tillbaka så långt. Då som nu handlar det om att få erfarenhet, kunskap, förmågor och vilja i spel för det gemensamma bästa.

Baserat på historien lär vi känna våra kunders och partners verksamhet. Tillsammans hittar och förstår vi vad som ger dem värde.

Idag och i framtiden.

Vår historia väldigt kort