Historia

Vi har alltid utvecklat värde gemensamt

Procudan är experter på ingredienser och förpackningar till livsmedel, och vi tror på att värde utvecklas gemensamt!

Verksamheten grundades år 1901 och var ursprungligen en del av den danska andelsrörelsen. Syftet var att göra gemensamma inköp av de råvaror och hjälpmedel som skapade värde för de anslutna livsmedelsproducenterna.

År 2002 fick verksamheten ny identitet under namnet Procudan.

Billede intro

Vår historia - kort

 

Ska vi prata?