Policy för cookies och personuppgifter

Inledning

När du besöker vår webbsida samlar vi in information om dig. Information som vi använder för att anpassa och förbättra sidans innehåll och därmed öka värdet för dig. Om du inte vill att vi samlar in din information kan du radera dina cookies och undvika vidare besök på webbsidan.

Här nedan har vi specificerat vilken information vi samlar in, i vilket syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbsidan använder ”cookies”, som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande, i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar och utföra statistik. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som t.ex. virus.

Om du raderar eller blockerar cookies riskerar du att webbsidan inte fungerar optimalt samt att du inte får tillgång till visst innehåll. Webbsidan innehåller cookies från tredje parter som i varierande omfattning kan innefatta:

Namn på cookie

Syfte  Ansvarig (dataägere) Hur länge sparas cookien?
_ga Statistik Google Inc. Upp till 2 år
_gat  Statistik Google Inc. Upp till 1 dygn
_gid Statistik Google Inc. Upp till 1 dygn
collect Statistik Google Inc. Tills webbläsarsessionen avslutas
ads/ga-audiences Marketing Google Inc. Tills webbläsarsessionen avslutas

 

 

 

 


Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det sker exempelvis vid normalt användande av innehåll, om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder övriga tjänster eller genomför köp via webbsidan.

Vi samlar in och behandlar vanligen följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, platta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på. I den omfattning du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligen i samband med upprättande av en inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt ska raderas, offentliggöras, förloras, försämras, komma till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig det innehåll som troligen är mest relevant för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har efterfrågat, som t.ex. att skicka nyhetsbrev. Utöver detta använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll i allmänhet.

Lagringsperiod

Informationen lagras så länge det är tillåtet i enlighet med gällande lag, och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Lagringstiden beror på vilken information det gäller och vad som är syftet med lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när informationen raderas.

Överföring av information

Information om din användning av webbsidan, geografisk placering, kön och ålderssegment m.m. överförs till tredje parter i den omfattning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i stycket om cookies här ovan. Vi använder utöver detta en rad tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information å våra vägnar och får inte använda dem i egna syften.

Överföring av personuppgifter som namn och e-postadress m.m. sker bara om du ger samtycke till det. Vi använder enbart databehandlare inom EU eller i länder som kan skydda dina uppgifter i tillräcklig utsträckning.

Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan dessutom när som helst lämna in ett klagomål mot att dina uppgifter används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas.

Om de uppgifter om dig som behandlas är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade eller raderade. Förfrågan om detta kan ske till pro@procudan.com.

Om du vill lämna in ett klagomål mot hur dina personuppgifter behandlas kan du också kontakta den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet.

Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av:

Procudan A/S
Bronzevej 1
6000 Kolding
Telefon: +45 7550 8000
Email: pro@procudan.com