Vi stärker produktionen

Vi välkomnar Maria Bindner Olesen och Thomas Maarupgaard Nielsen, som i framtiden kommer att ingå i vårt erfarna produktionsteam.
Skrivet den 06.10.2021
Vi stärker produktionen

Som teknisk chef tar Thomas Maarupgaard Nielsen över ansvaret för produktion och teknisk utveckling av Procudan Blends och ProCera® ostvax. Thomas har mer än 10 års erfarenhet av livsmedelsproduktion, projektledning och produktionsoptimering och ska vara med med sin kompetens och bidra till att skapa ännu mer värde för Procudans kunder.

Maria Bindner Olesen är anställd som produktionskoordinator och kommer att säkerställa samordning mellan lager, ostvaxproduktion och Procudan Blends. Maria har specialiserad kunskap inom processteknik och livsmedelssäkerhet.

Kontakta Thomas och Maria direkt via:

Thomas Maarupgaard Nielsen
Teknisk chef
tmn@procudan.com
+45 3164 1254
Maria Bindner Olesen
Produktionskoordinator
mbo@procudan.com
+45 3164 1285