Vaniljpriset svävar vidare

Vaniljpriset förblir högt fram till andra halvan av 2016 – minst!
Skrivet den 14.03.2016
Vaniljpriset svävar vidare

Efterfrågan på vanilj har de senaste åren överstigit utbudet, och som en följd är marknadspriset på vaniljbönor stigande.

Förväntningarna på vaniljbönan från 2015 ligger lägre än den mycket gynnsamma bönan från 2014, eftersom blomningen började sent, väderförhållandena under hela året var mindre gynnsamma, och hösten kom förhållandevis tidigt. Det handlar därför om en böna som både i kvalitet och kvantitet anses ligga under genomsnittet.

Procudan och våra partner förutspår att vaniljpriserna kommer att fortsätta stiga fram till andra halvåret 2016, och därefter – beroende på utbud och 2016 års spekulationer – fortsätter stigningen, eller så faller det drastiskt.

För mer information, kontakta din kundchef på Procudan.