Välkommen till Simone

Vi välkomnar Simone Krogh Prein, som från 1 januari 2022 ingår i vårt erfarna sälj- och marknadsföringsteam.
Skrivet den 25.01.2022
Välkommen till Simone

Efter examen i medievetenskap respektive erfarenhetsekonomi har Simone tidigare arbetat med bland annat textförmedling och marknadsföring. Simone kommer att använda sin starka kommunikationsförmåga för att omvandla tunga ämnen till lättlästa texter och video till fördel för både kunder och Procudan Partners.

Från projektanställning till fast anställning

Simone är inget helt nytt ansikte på Procudan, eftersom hon har varit en del av sälj- och marknadsföringsteamet i en projektanställning sedan oktober. Vi är glada att Simone i framtiden kommer att stärka vår kommunikation med kunder och partners i sitt arbete som Marknadsföringskoordinator.

Kontakta Simone direkt på skp@procudan.com eller per telefon +45 3164 1276.