Stigande priser på mjölkpulver

Under våren 2015 avskaffades EUs mjölkkvoter och sedan dess har mjölkpulverpriserna fallit på grund av en ökad tillgång på mjölk på en mättad marknad.
Skrivet den 22.06.2016
Stigande priser på mjölkpulver

Under den senaste månaden finns det flera tecken på att priset har nått botten och att framtiden bjuder på ökade priser. Procudan och våra partners menar att priserna på skummjölkspulver och helmjölkspulver kommer att öka under den kommande perioden.

Våra kunder uppmanas därför att ompröva 2016 års behov och noggrant överväga att stänga avtal innan priserna stiger ytterligare. För mer information om prisutvecklingen klicka här.

Priserna på vasslepulver förväntas förbli stabila.

För mer information kontakta din Kundchef hos Procudan.

Läs mer om vårt omfattande sortiment av mjölkpulver.