Stark livsmedelssäkerhet

I januari 2016 började Procudan processen kring uppgradering till en GFSI-godkänd (Global Food Safety Initiative) standard för livsmedelsäkerhet. I februari 2017 fick vi certifikaten på plats!
Skrivet den 09.05.2017
Stark livsmedelssäkerhet

GFSI-godkänd standard för livsmedelsäkerhet

Våra skandinaviska kunder inom livsmedelsektorn har nu en ännu starkare partner med bl.a. ökad övervakning, auditering och riskbedömning av Procudans internationella producentnätvärk av ingredienser och förpackningar.

Procudans certifikat för kvalitet och livsmedelssäkerhet är:

  • Kvalitet ISO 9001
  • Livsmedelssäkerhet ISO 22000
  • FSSC 22000 Food
  • FSSC 22000 Food Packaging

Använd Mitt Procudan för att ladda ner aktuella kvalitets- och livsmedelssäkerhetsdokumenter dygnet runt.