Skapa kunskap tillsammans

Värde skapas genom dialog - det är också fallet i samarbete mellan företag och utbildningsanstalter. I sådan samverkan får studenterna möjligheten att kombinera teori med praktik medan teori utmanar affärsrutiner.
Skrivet den 21.09.2017
Skapa kunskap tillsammans

Innovation och produktutveckling

Procudan samarbetar med studenter och fokus för projektet handlar om innovation och produktutveckling. Procudan diskuterade Business Intelligence-system (BI) tillsammans med en grupp studenter från Business Development Engineering vid Aarhus Universitet. BI är ett grundläggande hjälpmedel som används varje dag i Procudan och dialogen utvecklades om hur BI skapar värde för Procudans kunder.

Gruppen av studenter sammanfattade teori och praktik i en rapport med slutbetyg på 10 - Grattis från Procudan!