Procudan tar över Scansalt

Procudan övertar per den 1 juni 2015 aktiviteterna i Scansalt A/S.
Skrivet den 28.05.2015
Procudan tar över Scansalt

Läs mer här: Pressmeddelande Procudan Scansalt.

I och med övertagandet av Scansalt vill Procudan spela en direkt roll som leverantör av salt i Skandinavien. Målet är att öka värdet för kunderna på en marknad med få leverantörer, bl.a. genom att kombinera saltprodukterna med Procudans kompetenser inom kundanpassade förpackningar.

Produktsortimentet består bl.a. av salt till framställning av livsmedel och foder. Därtill kommer salt för mjukgöring och industri samt vägsalt.

Om du har frågor eller vill veta mer, vänd dig till din kundchef på Procudan eller Procudan Supply Service på telefonnummer +45 7550 8000 eller pro@procudan.com.