​Plats för nya idéer

Ett rum är inte bara ett rum. Ett rum, eller en lokal, bidrar till att skapa en effektfull ram när innovation, nya idéer, engagemang och produktivitet skall väckas till liv i vardagen. Skapandet av ett sådant rum på huvudkontoret sattes igång hösten 2021.
Skrivet den 07.07.2022
​Plats för nya idéer

Varje dag utvecklar vi tillsammans med våra kunder deras företag. Företagsutveckling är också ett viktigt grundelement i vårt eget företagande. Det nya kreativa rummet kommer att skapa en annan ram kring gemenskapen, den öppna dialogen, utbytet av idéer, mötet med kunder och naturligtvis kampen kring bordsfotbollsspelet.

Ett rum som efter en namngivningstävling i huset fick namnet Innovatorium.

Inredning efter behov med flexibla kontorsplatser

Rummet är uppdelat i två zoner, vilket är visuellt markerat med färgen på golvmattan. I zonen med bord, stolar och whiteboards har det valts en neutral och grå matta och under bordsfotbollsbordet en grön matta, som markerar, vänlighet, gemenskap och trivsel.

Det är viktigt att medarbetarna kan inreda rummet efter behov, eftersom det är skillnad om det skall avhållas ett kreativt möte eller en brainstorm där alla kan se tavlorna och röra sig fritt. Vi har redan haft många bra upplevelser i Innovatorium, där den bra tavelplatsen och det mobila bordet och stolarna gör det möjligt att tillmötesgå de varierande behoven när man samlas.

Vi är glada åt att kunna hälsa nuvarande och nya kunder välkomna till vårt Innovatorium.

Trivsel i fokus

Trivseln är alltid i fokus hos oss och för ögonblicket upprepar vi succén med med bordsfotbollsturnering bland medarbetarna. Den enda skillnaden är att det blir lag, två mot två.