Miljöcertifierat enligt ISO 14001-standard

Konsumenter efterfrågar gröna produkter och företag vill gärna kunna leverera. För Procudan är det också viktigt att vi minimerar vår miljöpåverkan.
Skrivet den 11.11.2022
Miljöcertifierat enligt ISO 14001-standard

Procudan vill gärna bli bättre på att tänka miljö och klimat i vårt arbete.

Därför har vi påbörjat en process med att bli miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001.

Det är en standard för effektiv miljöledning, som ser in i det omfattande maskineri en verksamhet som Procudan har i samband med sitt internationella nätverk av leverantörer, kunder och logistik.

Det stora arbetet med att samla in data och kartlägga miljöbelastningen i hela nätverket genomförs av vår egen kvalitetsavdelning i samarbete med några av våra leverantörer. Medan uppgiften att styra processen på vägen mot den nya miljöstandarden ligger hos konsultfirman FoodEfficiency.

Livsmedelssäkerhet prioriteras

När en verksamhet som Procudan analyseras för möjliga miljöbesparingar finns det standarder inom bland annat kvalitet och livsmedelssäkerhet som man inte kan rucka på.
Även om det kanske skulle kunna förbättra miljönyttan att tumma lite på det, förklarar Karin Hansen, som är mejeriingenjör och ägare av FoodEfficiency.

– Som livsmedelsverksamhet lever Procudan redan upp till en mängd krav, och det är egentligen dem vi bygger vidare på. Vi ska ta reda på hur vi kan uppfylla miljökraven utan att kompromissa med andra standarder, som är helt avgörande för verksamhetens arbete, säger hon.

Detta är ett generellt villkor i samband med certifieringen, som också har fokus på var det är mest meningsfullt att sätta in insatser, berättar Karin Hansen.

– Finns det områden där det sker för mycket svinn, eller där förbrukningen av energi eller vatten är förhållandevis hög? Ja, då är det där det finns mest att hämta. Både för miljön, men också för verksamheten, säger hon.

När analysen är färdig ska målen för miljöinsatsen definieras. Och därefter läggs en plan upp för vad Procudan kan göra för att nå de målen.

Själva certifieringsprocessen förväntas vara avslutad i början av 2023. Därefter kommer miljöarbetet att vara en del av Procudans samlade ledningssystem.

Läs mer om vårt CSR och hur vi arbetar med FN:s Globala mål här.