Matsvinn stiger till 120 miljoner ton

EU-kommissionen uppskattar att ca en tredjedel av all den mat som produceras globalt till människokonsumtion går till spillo. I EU uppskattas att omkring 100 miljoner ton slängs årligen, och detta tal kan stiga till över 120 miljoner ton år 2020.
Skrivet den 08.10.2015
Matsvinn stiger till 120 miljoner ton

Matsvinn är inte bara ett etiskt och ett ekonomiskt problem. Det tär också på våra begränsade, naturliga resurser.

Förpackningar har en nyckelroll i samband med att förhindra och minska matsvinn.

Procudan samarbetar med en rad internationella partner och anpassar förpackningarna efter dina behov. Bjud in oss till ett samtal om hur du tolkar hållbarhet och hur matsvinnet kan minskas.

Kanske kan vi hjälpa dig med den skräddarsydda förpackningslösning du är ute efter?

Träffa oss på Scanpack 2015 i Göteborg, monter F01:40, så kan vi prata om dina förhållanden!