Hållbar helhet

I den dagliga råvaruhanteringen på Procudans lager sker det då och då att det går hål på en produkts förpackning. Produkten kan därför inte användas i livsmedelsindustrin och ska destrueras.
Skrivet den 06.03.2018
Hållbar helhet

För att minska svinn och som ett alternativ till bortskaffning har Procudan ingått ett samarbete med Adival (ScrapTrans). Spill- och restprodukter förmedlas härigenom vidare till lantbrukssektorn. I rätt kombination kan livsmedel nämligen vara till nytta inom djurhållning.

Procudan tänker hållbarhet i ett större sammanhang och får ut det bästa av de produkter som av olika orsaker måste bortskaffas. Hållbarhet och miljöhänsyn är centrala komponenter i Procudans CSR-policy.

Utnyttja Procudans lager- och logistiklösning

Med utgångspunkt i varje enskild kunds behov erbjuder Procudan en stark, flexibel och effektiv lager- och logistiklösning. Lösningen omfattar båda lagerfaciliteterna i Kolding och/eller direkta leveranser från våra partner. Därtill kommer ompaketering, där förpackningsstorleken kan skalas upp eller ner. Äntligen kan en optimal lösning reducera kapitalbindningen i lagret.

Vill du veta hur Procudans lager- och logistiklösning kan möta dina behov? Kontakta då din kundchef på Procudan och diskutera möjligheterna!