Från elitsmiley till högsta smileystatus

Den 20-åriga smileyordningen är nu ett minne blott, då den danska Riksdagen 2020 beslutade att minska smileyordningen från fyra till tre smileys, vilket också innebär att vi säger farväl till elitsmileyn pr. 31 mars 2022.
Skrivet den 21.02.2022
Från elitsmiley till högsta smileystatus

En ny ändring i livsmedelslagen resulterar i att den välkända elitsmileyn utgår och fyra smileys ersätts med tre smileys. Från sur till glad smiley och en däremellan. Det har beslutats i den danska Riksdagen att ändra smileyschemat från fyra till tre smileys per. 1 januari 2022. Borttagandet av elitsmileyn, som utlöstes efter fyra besök i rad utan anmärkningar, träder i kraft pr. 31 mars 2022.

Livsmedelsverket har tillsyn över alla livsmedelsföretag i Danmark, och tilldelar en smiley som tydligt visar om krav och lagstiftning efterlevs.

Vi arbetar målmedvetet med livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring och eftersom Elit-smileyn inte längre är ett koncept har Procudan därför nu högsta smileystatus.