Food Fraud – vill du veta mer?

Optimal säkerhet vad gäller råvaror och delkomponenter genom hela distributionskedjan är avgörande för konsumenterna. Det handlar om slutproduktens kvalitet, sammansättning, ursprung och odlingsmetod.
Skrivet den 28.08.2018
Food Fraud – vill du veta mer?

FSSC 22000 version 4.1 ställer ytterligare krav på bl.a. Food Fraud som handlar om matfusk och livsmedelsmanipulering. Ett område som kräver särskild kunskap, stor expertis och strukturerade processer och teknologi för att hantera och efterleva i syfte att skydda konsumenterna.

Men hur ser då Food Fraud-arbetet ut konkret?

Den 12 september 2018 delar kvalitetschef Lene Skov med sig av Procudans kunskap och erfarenhet av Food Fraud. Tillsammans med handgripliga, praktiska exempel ges också förslag på önskemål inför framtiden.

Delta i temadagen ”Autenticitetstest av livsmedel – Industrins behov och lösningar för att uppfylla dem!” och bli klokare – arrangeras av danska Teknologisk Institut. Anmälning sker via ovanstående länk.

Procudan tar ansvar för livsmedelssäkerheten varje dag. Det innebär att våra skandinaviska kunder inom livsmedelssektorn har en stark partner med övervakning, granskning och riskutvärdering av Procudans internationella partner- och producentnätverk vad gäller ingredienser och förpackningar.

Kom ihåg! 100% dokumentation finns online på Mitt Procudan.