Digitala insatser utvecklar värde

Våren 2021 gick starten av ett nytt gemensamt projekt med Erhvervshus Sydjylland under programmet smv PRO. Projektet har verkligen lyft de digitala försäljnings- och marknadsföringsinsatserna, som redan har skapat, och kommer att fortsätta skapa, stort värde för Procudans kunder i framtiden.
Skrivet den 11.02.2022
Digitala insatser utvecklar värde

VD, Tommy H. Pedersen, Marknadföringschef Trine Holm, och Försäljningschef, Martin Jakobsen, deltog före jul i en poddintervju angående smv PRO-programmet, som Procudan varit en del av under 2021. I samarbete med Erhvervshus Sydjylland , och en extern rådgivare, har relevanta och värdefulla steg tagits i den digitala resan.

Marknadsföringschef Trine Holm har agerat primus motor i projektet och har även drivit på för att nå nästa mål på den digitala resan tidigare än planerat. Det som enligt vd:n Tommy H Pedersen har varit riktigt bra och värdeskapande för Procudan.

Digital kontakt som ett komplement till den analoga kontakten med kunder

Sammantaget gav samarbetet mycket mening för Procudan, då rådgivning och sparring med extern kompetens och kunskap var avgörande för att få ytterligare ett lyft i den digitala satsningen.

”Kontakten vi har med kunderna har under många år varit genom säljare och genom telefonsamtal och det fortsätter att vara så! Men vi kan se att när vi börjar jobba med den digitala sidan får vi tag i kunderna på ett annat sätt"

VD, Tommy H. Pedersen

Tommy H. Pedersen, säger i intervjun att den digitala insatsen givetvis inte är en ersättning för den analoga kontakten med kunderna, utan är i stället ett komplement till den fysiska närvaron och telefonkontakten.

Förmågan att rikta insatser stödjer det dagliga försäljningsarbetet, stärker marknadsföringsinsatserna och stödjer Procudans uppdrag att skapa värde gemensamt med våra kunder

Nära samarbete mellan avdelningarna är början på en ny resa

Över försäljning och marknadsföring måste nu rätt beslut fattas, och efter processen har de tidigare nära sammanlänkade avdelningarna blivit ännu tätare sammanlänkade, vilket har resulterat i att de två teamen nu fungerar som en enhetlig motor.

Försäljningschef Martin Jakobsen tillägger att detta är början på en ny resa, som bidrar till att både säljavdelningen och marknadsavdelningen alltid är relevanta i förhållande till kunden och kundens behov.

Enligt Marknadsföringschef Trine Holm har processen varit guld värd då den gett insikt, ny kunskap och smak för ännu mer digitalt fokus i framtiden.

Om du vill höra hela intervjun från Sydjysk Verdensklasse under namnet 'Mer fakta, mindre känsla på Procudan' kan du lyssna på podden via länken nedan.