Produktsäkerhet

Alltid tillgång till fullständig dokumentation

Produktdokumentation är A och O när det handlar om att skapa tillit till produkter och producenter. Därför finns alltid direkt tillgång till den efterfrågade produktdokumentationen så snart behovet uppstår.

Procudan har alltid helt uppdaterad dokumentation och tillhörande certifikat tillgängligt online på Mitt Procudan, dygnet runt. På så vis har våra kunder alltid tillgång till dokumentationen, utan väntetid eller besvär.

Certifiering på GFSI-nivå

Vi ställer höga krav på oss själva – och på alla runtomkring oss. Hög livsmedelssäkerhet genom hela distributionskedjan är av allra högsta prioritet hos Procudan, och vi garanterar noggrannhet i alla led.

Procudan och våra partner och producenter genomgår stränga kvalitetskontroller till följd av Procudans certifieringar på GFSI-nivå. Detta säkerställs bland annat genom löpande granskningar, intern kvalitetskontroll samt stickprover som skickas till analys hos en tredje part.

Billede Produktsikkerhed er førsteprioritet

Produktsäkerhet är av högsta prioritet

Vi kompromissar inte. Vi ser till att produktsäkerheten alltid kommer i första rummet, oavsett var produkterna produceras och bearbetas.

Procudans ingredienser och förpackningar produceras på platser i världen där resurser, kunskap och klimat ger de bästa förutsättningarna för produktion. Men vi överlåter inget åt slumpen, det finns nämligen inget utrymme för misstag. Därför har Procudan lokala representanter, vars kunskap om området och kulturen är avgörande för produktkvaliteten.

Vår grundliga och systematiska dokumentation är alltid uppdaterad och ger full transparens och trygghet vid användning av produkterna, oavsett om de används till livsmedel, i läkemedel eller som foder eller om de är av mer tekniskt karaktär. Procudan ger gärna råd vid tveksamheter eller frågor om gällande lagstiftning.

 

Ska vi prata?