Material i kontakt med livsmedel

Höga krav garanterar hög kvalitet

Varje enskild slutprodukt ställer specifika krav på förpackningen. Först och främst ställs krav på förpackningens primära funktionalitet, som styrka, bruksegenskaper och barriäregenskaper. Därnäst ställer lagstiftningen krav på förpackningens hälso- och miljömässiga egenskaper, som också varierar beroende på innehållet.

Det finns harmoniserad EU-lagstiftning som handlar om att alla material i kontakt med livsmedel ska vara säkra och inaktiva, så att ingen migration förekommer. Det gäller de många material och föremål som livsmedel kommer i kontakt med under dess produktion, bearbetning, förvaring, tillagning och servering, innan livsmedlet till slut äts. Det innebär att emballagematerial och förpackningar till livsmedel ska vara rena och tillverkade av material som varken påverkar eller påverkas av livsmedlet.

Procudan är experter på förpackningar till både livsmedel och läkemedelsindustrin. Vi säkerställer trygghet hela vägen från produktion till slutanvändaren. Tillsammans med våra kunder hittar vi de förpackningar som är godkända för deras specifika syfte och som har de rätta barriäregenskaperna som ger slutanvändare hög säkerhet.

Billede intro

Förpackningens många möjligheter

Valet av förpackning beror på produktens sammansättning och egenskaper. Förutom detta kan förpackningen bidra till att påverka slutproduktens utseende och marknadsföringsmöjligheter, vilket har direkt inflytande på varumärke och försäljning.

I samarbete med våra kunder hittar vi den förpackning som både till utseende och funktionalitet passar produktens sammansättning och egenskaper.

 

Ska vi prata?