Kvalitetssäkring

Kompromisslös kvalitet


Vi går efter högsta gemensamma nämnare när det handlar om livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring. Det avspeglas i våra certifieringar på GFSI-nivå och danska livsmedelsverkets smileystatus. Procudans kunder garanteras därför alltid livsmedelssäkerhet på högsta nivå och tillgång till relevant dokumentation.

Högsta nivå för livsmedelssäkerhet

Livsmedelssäkerhet är ett grundläggande krav, och vi tar ansvaret på fullaste allvar. Vi håller högsta nivå vad gäller livsmedelssäkerhet och efterlever följande standarder: 

Standarderna är på GFSI-nivå och är en garanti för att produkter från Procudan följer samtliga regler och krav för livsmedelssäkerhet samt kvalitetskontroll.

The Global Food Safety Initiative (GFSI) är en organisation som bedömer livsmedelsstandarder för livsmedelssäkerhet. De arbetar intensivt med att förbättra system för hantering av livsmedel och möjliggör samtidigt ett samarbete mellan experter inom livsmedelssäkerhet och nyckelaktörer inom livsmedelsindustrin. Det skapar hög livsmedelssäkerhet och tillit genom hela distributionskedjan.

Se dessutom vårt meddelande om ekologikontroll

Det danska Livsmedelsverket ger högsta smileystatus

Det danska Livsmedelsverket övervakar alla livsmedelsföretag i Danmark. Företagen får en smiley som tydligt visar om krav och lagstiftning efterlevs.

Procudan arbetar dedikerat med livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring och har därför högsta smileystatus som tilldelas efter fyra glada smileys i rad.

 

Ska vi prata?