Kvalitet

Våra certifieringar visar vilka vi är

Livsmedelssäkerhet är inget att diskutera – det måste bli rätt.

Vi strävar alltid efter att leva upp till de högsta certifieringarna, för när det kommer till kritan är de inte till för vår skull. De är till för kunderna. Våra lösningar är resultatet av en kompromisslös inställning till kvalitet, och certifieringarna är beviset på detta. 

Procudan har högsta livsmedelscertifiering på Global Food Safety Initiative-nivå (GFSI) och den högsta smileystatusen i det danska smileysystemet.

Den trygga vägen in i en värld av ingredienser och förpackningar

I en globaliserad värld som blir alltmer komplex och konkurrensutsatt är det Procudans ambition att göra livsmedelsproduktion enkel, överskådlig och inte minst säker.

Procudan är experter på ingredienser och förpackningar av högsta kvalitet. Vi har ett globalt nätverk av producenter och kompromissar aldrig när det gäller livsmedelssäkerhet.

Löpande förbättringar av processer och systematisk kvalitetssäkring är grundläggande krav för alla i försörjningskedjan. De genomgår alla samma strukturerade kvalitetsprocesser som innehåller löpande granskningar och bedömningar.

Billede Den sikre indgang til en verden af ingredienser og emballage

När utsidan också räknas

Livsmedelssäkerhet handlar inte enbart om ingredienserna. Det handlar också om det yttre. Förpackningen spelar nämligen en avgörande roll för produktens säkerhet, och kraven på kontaktmaterial för livsmedel är höga.

Procudan tänker förpackning redan från början och säkerställer att livsmedel och förpackning är två sidor av samma mynt.

Tillgänglig och transparent dokumentation


Tillit och transparens är grundstenen i samarbeten för utveckling och utbyte. Men när det gäller livsmedelssäkerhet räcker inte tillit. Säkerhet kräver dokumentation.

Därför finns all relevant produktdokumentation tillgänglig dygnet runt på Mitt Procudan.

Vi spelar med öppna kort

Fel är oundvikliga i alla branscher, livsmedelsbranschen är inget undantag. Skillnaden mellan olika samarbetspartner är vad man gör för att förebygga fel och hur man lär sig av dem.

På Procudan spelar vi med öppna kort – även när fel uppstår. Vi agerar proaktivt och informerar alla relevanta parter, samtidigt som vi genomför vår systematiska orsaksanalys. Vi tar vår del av ansvaret och gör det vi kan för att förebygga att det händer igen.

Billede Alle har ret til at vide, hvad de spiser

Alla har rätt att veta vad de äter

Bedrägeri inom livsmedelsindustrin är tyvärr ett växande problem, där omfattande fusk med allt från olivolja och oregano till fisk och frukt har avslöjats.

Vi anser att lösningen är en kombination av kontroll och förebyggande arbete – och ansvaret är vårt. Vi arbetar konsekvent och systematiskt med att förebygga fel och fusk. Inte enbart hos oss själva, utan i hela försörjningskedjan.

Enbart på det sättet kan vi fortsätta infria förväntningarna vi har på oss och upprätthålla den ömsesidiga tilliten.

 

Ska vi prata?