Vad äter vi 2030?

Vad kännetecknar den moderna konsumenten och vilka är de viktigaste trenderna som hjälper till att avgöra vad vi lägger på gaffeln 2030?
Skrivet den 14.11.2019
Vad äter vi 2030?

Framtida forskare Birthe Linddal gav sitt bästa förslag till vad vi äter 2030, som en del av Procudans evenemang om växtbaserade ingredienser (på danksa). Se höjdpunkterna här - notera att videon är på engelska:

De viktigaste punkterna för framtidens mat är:

 • Smak är också centralt för framtidens mat
 • Moderna konsumenter flyttar fokus mot digital konsumtion, personlig positionering och en önskan att rädda världen - men fastnar något mellan ideal och verklighet
 • Den moderna (danska) konsumenten spenderar mer pengar på bättre och hälsosammare livsmedel. Den moderna konsumenten lever upp till åtta egenskaper:
 1. Delar in sig i livsstilsgrupper
 2. Få mer pengar
 3. Optimerar sin egen situation
 4. Ha tillgång till världen - och deras konsumtion digitalt
 5. Känslor över rationalitet
 6. Personlig positionering
 7. Vill rädda världen, också genom konsumtion
 8. Fångat mellan ideal och verklighet (fortfarande begränsade resurser)
 • Det finns flera starka trender:
  • Rädda-världen-mat
  • Klimatlivsmedel
  • Veggi (vegetarian)
  • Djurbaserat vs. växtbaserade livsmedel
  • Ny grön diet