Komposterbar plast

Framtidens gröna förpackningar

Miljövänliga alternativ efterfrågas alltmer av konsumenterna. Utvecklingen är i full gång och har bara börjat.

Komposterbar plast är ett av framtidens gröna förpackningsval, som förenar hållbart tänkande med plastens goda egenskaper.

Procudan är experter på förpackningar till livsmedel, och vi stöder en hållbar utveckling. Vi är redo när våra kunder efterfrågar miljövänliga alternativ till plastförpackningar, och guidar dem i valet av förpackningslösning.

Godkänt för livsmedel

Miljövänliga förpackningar gör det möjligt att framhäva slutprodukten som ett hållbart eller grönare alternativ till andra produkter.

Komposterbar plast kan användas till en rad livsmedel, och hela tiden utvecklas nya varianter som blir starkare och bättre.

Procudan är experter på förpackningar, och vi ligger i framkant i utvecklingen av miljövänliga förpackningstyper. Därför kan vi alltid hitta en hållbar lösning som lever upp till kundens behov och konsumenternas krav.

Från plast till CO2

Komposterbar plast är biologiskt nedbrytbar i särskilda komposteringsanläggningar. Här bryter naturliga mikroorganismer ner plastens starka, kemiska förbindelser till små, naturligt förekommande molekyler som vatten, CO2 och metan. Det gäller oavsett om plastens ursprung är biobaserat, som biobaserat plast, eller om den baseras på fossila bränslen.

Innan plasten kan kategoriseras som komposterbar kräver EU-standarden EN13432 att 90 procent av plasten ska brytas ner till organiskt material inom sex månader.

Billede Tænk emballage ind i CSR-strategien

 

Tänk in förpackningar i CSR-strategin

Konsumenternas krav ökar kontinuerligt och producenter ska kunna redogöra för en ansvarsfull och hållbar produktion, distribution och förpackning av livsmedel.

Både biologiskt nedbrytbar plast och biobaserat plast är givna metoder för att stärka en hållbar image eller positionera slutprodukten på marknaden. Till exempel tillsammans med ekologiska livsmedel.

 

Låt oss hitta en lösning
tillsammans

Relevanta produkter